G奶寫真巨乳女優夏目雪

夏目雪037.jpg

G罩杯寫真女優夏目雪基本資料

姓名:夏目雪
本名:夏目ゆき
英文:Natsume Yuki
出生:日本福岡縣
居住:日本東京都
生日:1990年08月10日
星座:獅子座
身高:160 cm
三圍:34G、23、33
興趣:觀看運動節目
職業:模特兒

 

How to shoot gravure 夏目ゆき

 

夏目ゆき×キュン写

 

G罩杯寫真女優夏目雪

從福岡來到東京的G罩杯美女夏目由紀有著晶瑩剔透的雪白肌膚與明亮的瞳孔
讓人印象深刻!

夏目雪015.jpg

 

 

夏目雪021.jpg

夏目雪022.jpg

夏目雪023.jpg

夏目雪024.jpg

夏目雪025.jpg

夏目雪026.jpg

夏目雪027.jpg

夏目雪028.jpg

夏目雪029.jpg

夏目雪030.jpg

夏目雪031.jpg

夏目雪032.jpg

夏目雪033.jpg

夏目雪034.jpg

夏目雪035.jpg

夏目雪036.jpg

夏目雪038.jpg

夏目雪039.jpg

夏目雪040.jpg

夏目雪041.jpg

夏目雪043.jpg

夏目雪042.jpg

夏目雪044.jpg

夏目雪045.jpg

夏目雪046.jpg

夏目雪047.jpg

夏目雪048.jpg

夏目雪049.jpg

夏目雪050.jpg

夏目雪051.jpg

夏目雪052.jpg

夏目雪053.jpg

夏目雪054.jpg

夏目雪055.jpg

夏目雪056.jpg

夏目雪057.jpg

夏目雪058.jpg

夏目雪059.jpg

夏目雪060.jpg

夏目雪061.jpg

夏目雪062.jpg

夏目雪063.jpg

夏目雪064.jpg

夏目雪065.jpg

夏目雪066.jpg

夏目雪067.jpg

夏目雪068.jpg

夏目雪069.jpg

夏目雪070.jpg

夏目雪071.jpg

夏目雪072.jpg

夏目雪073.jpg

夏目雪074.jpg

夏目雪075.jpg

夏目雪076.jpg

夏目雪077.jpg

夏目雪078.jpg

夏目雪079.jpg

夏目雪080.jpg

夏目雪081.jpg

夏目雪082.jpg

夏目雪083.jpg

夏目雪084.jpg

夏目雪085.jpg

夏目雪086.jpg

夏目雪087.jpg

夏目雪088.jpg

夏目雪089.jpg

夏目雪090.jpg

夏目雪091.jpg

夏目雪092.jpg

夏目雪093.jpg

夏目雪094.jpg

夏目雪095.jpg

夏目雪096.jpg

夏目雪097.jpg

夏目雪098.jpg

夏目雪099.jpg

夏目雪100.jpg