D奶亞姐美胸皇后劉伊心PART.1

1000

亞姐D奶選美皇后劉伊心基本資料

姓名:劉伊心
英文:Liu Yi Hsin
生日:1984年11月30日
血型:A型
身高:170 cm
體重:49 kg
三圍:32D、25、35
學歷:淡江大學俄文系畢業
職業:模特兒、藝人
經歷:2005 世界小姐暨地球小姐和平天使、最佳泳裝第4名
經歷:2005 國際東方明珠華裔小姐台灣代表
經歷:2006 世界比基尼小姐亞軍
經歷:2007 環球皇后亞軍、最佳魅力獎
經歷:2007 國際比基尼小姐台灣區冠軍
經歷:2009 全球旅遊小姐第4名
經歷:2009 香港亞洲小姐第4名
微博:http://www.weibo.com/eheartliu
臉書:https://zh-tw.facebook.com/liu.xin.56

劉伊心 E Heart - 做自己

D奶皇后劉伊心示範按摩美胸影片

 

D奶亞姐美胸皇后劉伊心

劉伊心,台灣女藝人,金甌女中、淡江大學俄國語文學系畢業。2009年
亞洲小姐競選殿軍及完美體態大獎得主。與日本怪獸合作建立美妝品牌,並
與友人在內湖合資花店。劉伊心有32D的美胸好身材,為了美胸常出國做
胸部SPA。

劉伊心001.jpg

劉伊心002.jpg

劉伊心003.jpg

劉伊心004.jpg

劉伊心005.jpg

劉伊心006.jpg

劉伊心007.jpg

劉伊心008.jpg

劉伊心009.jpg

劉伊心010.jpg

劉伊心011.jpg

劉伊心012.jpg

劉伊心013.jpg

劉伊心014.jpg

劉伊心015.jpg

劉伊心016.jpg

劉伊心017.jpg

劉伊心018.jpg

劉伊心019.jpg

劉伊心020.jpg

劉伊心021.jpg

劉伊心022.jpg

劉伊心023.jpg

劉伊心024.jpg

劉伊心025.jpg

劉伊心026.jpg

劉伊心027.jpg

劉伊心028.jpg

劉伊心029.jpg

劉伊心030.jpg

劉伊心031.jpg

劉伊心032.jpg

劉伊心033.jpg

劉伊心034.jpg

劉伊心035.jpg

劉伊心036.jpg

劉伊心037.jpg

劉伊心038.jpg

劉伊心039.jpg

劉伊心040.jpg

劉伊心041.jpg

劉伊心042.jpg

劉伊心043.jpg

劉伊心044.jpg

劉伊心045.jpg

劉伊心046.jpg

劉伊心047.jpg

劉伊心048.jpg

劉伊心049.jpg

劉伊心050.jpg

劉伊心051.jpg

劉伊心052.jpg

劉伊心053.jpg

劉伊心054.jpg

劉伊心055.jpg

劉伊心056.jpg

劉伊心057.jpg

劉伊心058.jpg

劉伊心059.jpg

劉伊心060.jpg

劉伊心061.jpg

劉伊心062.jpg

劉伊心063.jpg

劉伊心064.jpg

劉伊心065.jpg

劉伊心066.jpg

劉伊心067.jpg

劉伊心068.jpg

劉伊心069.jpg

劉伊心070.jpg

劉伊心071.jpg

劉伊心072.jpg

劉伊心073.jpg

劉伊心074.jpg

劉伊心075.jpg

劉伊心076.jpg

劉伊心077.jpg

劉伊心078.jpg

劉伊心079.jpg

劉伊心080.jpg

劉伊心081.jpg

劉伊心082.jpg

劉伊心083.jpg

劉伊心084.jpg

劉伊心085.jpg

劉伊心086.jpg

劉伊心087.jpg

劉伊心088.jpg

劉伊心089.jpg

劉伊心090.jpg

劉伊心091.jpg

劉伊心092.jpg

劉伊心093.jpg

劉伊心094.jpg

劉伊心095.jpg

劉伊心096.jpg

劉伊心097.jpg

劉伊心098.jpg

劉伊心099.jpg

延伸閱讀

D奶亞姐美胸皇后劉伊心二

劉伊心, 32D, 美胸皇后, Liu Yi Hsin, 模特兒, 亞姐, 劉伊心三圍, 比基尼