D奶亞姐美胸皇后劉伊心PART.2

劉伊心162.jpg

D奶選美皇后劉伊心基本資料

姓名:劉伊心
英文:Liu Yi Hsin
生日:1984年11月30日
星座:射手座
血型:A型
身高:170 cm
體重:49 kg
三圍:32D、25、35
學歷:淡江大學俄文系畢業
職業:模特兒、藝人
經歷:2005 世界小姐暨地球小姐和平天使、最佳泳裝第4名
經歷:2005 國際東方明珠華裔小姐台灣代表
經歷:2006 世界比基尼小姐亞軍
經歷:2007 環球皇后亞軍、最佳魅力獎
經歷:2007 國際比基尼小姐台灣區冠軍
經歷:2009 全球旅遊小姐第4名
經歷:2009 香港亞洲小姐第4名
微博:http://www.weibo.com/eheartliu
臉書:https://zh-tw.facebook.com/liu.xin.56
臉書:https://www.facebook.com/EHeartLiu

GQ 八月 beauty 劉伊心

 

海莉莎莎內衣新品秀劉伊心代言

 

D奶亞姐美胸皇后劉伊心

劉伊心,台灣女藝人,金甌女中、淡江大學俄國語文學系畢業。2009年
亞洲小姐競選殿軍及完美體態大獎得主。與日本怪獸合作建立美妝品牌,並
與友人在內湖合資花店。劉伊心有32D的美胸好身材,為了美胸常出國做
胸部SPA。

劉伊心101.jpg

劉伊心102.jpg

劉伊心103.jpg

劉伊心104.jpg

劉伊心105.jpg

劉伊心106.jpg

劉伊心107.jpg

劉伊心108.jpg

劉伊心109.jpg

劉伊心110.jpg

劉伊心111.jpg

劉伊心112.jpg

劉伊心113.jpg

劉伊心114.jpg

劉伊心115.jpg

劉伊心116.jpg

劉伊心117.jpg

劉伊心118.jpg

劉伊心119.jpg

劉伊心120.jpg

劉伊心121.jpg

劉伊心122.jpg

劉伊心123.jpg

劉伊心124.jpg

劉伊心125.jpg

劉伊心126.jpg

劉伊心127.jpg

劉伊心128.jpg

劉伊心129.jpg

劉伊心130.jpg

劉伊心131.jpg

劉伊心132.jpg

劉伊心133.jpg

劉伊心134.jpg

劉伊心135.jpg

劉伊心136.jpg

劉伊心137.jpg

劉伊心138.jpg

劉伊心139.jpg

劉伊心140.jpg

劉伊心141.jpg

劉伊心142.jpg

劉伊心143.jpg

劉伊心144.jpg

劉伊心145.jpg

劉伊心146.jpg

劉伊心147.jpg

劉伊心148.jpg

劉伊心149.jpg

劉伊心150.jpg

劉伊心151.jpg

劉伊心152.jpg

劉伊心153.jpg

劉伊心154.jpg

劉伊心155.jpg

劉伊心156.jpg

劉伊心157.jpg

劉伊心158.jpg

劉伊心159.jpg

劉伊心160.jpg

劉伊心161.jpg

劉伊心162.jpg

劉伊心163.jpg

劉伊心164.jpg

劉伊心165.jpg

劉伊心166.jpg

劉伊心167.jpg

劉伊心168.jpg

劉伊心169.jpg

劉伊心170.jpg

劉伊心171.jpg

劉伊心172.jpg

劉伊心173.jpg

劉伊心174.jpg

劉伊心175.jpg

劉伊心176.jpg

劉伊心177.jpg

劉伊心178.jpg

劉伊心179.jpg

劉伊心180.jpg

劉伊心181.jpg

劉伊心182.jpg

劉伊心183.jpg

劉伊心184.jpg

劉伊心185.jpg

劉伊心186.jpg

劉伊心187.jpg

劉伊心188.jpg

劉伊心189.jpg

劉伊心190.jpg

劉伊心191.jpg

劉伊心192.jpg

劉伊心193.jpg

劉伊心194.jpg

劉伊心195.jpg

劉伊心196.jpg

劉伊心197.jpg

劉伊心198.jpg

劉伊心199.jpg

劉伊心200.jpg

延伸閱讀

D奶亞姐美胸皇后劉伊心一

 

劉伊心, 32D, 射手座, Liu Yi Hsin, 劉伊心三圍, 選美皇后, 模特兒, 內衣